Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70

Anlita en ekonomichef

Anlita en ekonomichef

Ekonomichef

Som Ekonomichef ansvarar man för ekonomifunktionen och kan ha motsvarande arbetsuppgifter som CFO beroende på storlek av bolag.

Ekonomichefens roll kan vara att arbeta fram riktlinjer för hur budget och prognos ska se ut och bearbeta olika avdelningars underlag.

Ekonomichefen ansvarar för att sammanställa och analysera resultat och likviditet, moms- och skattedeklarationer. I rollen ingår att kontinuerligt driva utvecklings- och förbättringsarbete av rutiner och processer, se till att regelverk efterföljs och ansvara för den legala delen i årsredovisningsarbetet.

Hyr du in en interim ekonomichef från oss får du en konsult som även är van kan ge råd till företagets olika avdelningar i frågor som rör ekonomiområdet. Ekonomichef kan ha personalansvar och sitter ofta med i ledningsgruppen. Rapportering sker till CFO eller VD beroende på storlek av bolag.


Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.