Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70

Anlita en Financial Controller

Anlita en financial controller

Financial Controller

En Financial controller arbetar bl a med rapportering och analys till ledning och konsolidering av resultat från olika affärsområden. Hyr du in en financial controller får du en person som är expert på analys av resultat- och balansräkning på månad, kvartal och årsbasis. Financial controllern är involverad i den legala rapporteringen och årsredovisningsarbetet. Ofta är financial controller med och utvecklar den externa rapporteringen och dess processer. På större bolag där intern kontroll är av stor vikt är det ofta financial controller som ansvara för kontrollen. Hyr du in en financial controller är denne van att samarbeta med business controller i analys och rapporteringsmoment. Financial controller kan sitta på koncernnivå och då ansvara för analys och rapportering av koncernens resultat.  Man rapporterar till CFO eller ekonomichef. 


Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.