Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70

Anlita en CFO

Anlita en CFO

CFO

I dag behöver all operativ verksamhet stöd från en ekonomifunktion som kan leverera beslutsunderlag och ge vägledning utifrån analyser och insikter. Samtidigt ökar kraven på effektivitet, kontroll och regelefterlevnad vilket ställer högre krav på ekonomifunktionen.

En CFO har ett övergripande ansvar för ekonomiavdelningen och driver företagets styrning genom ekonomi och finansiella frågor. Ibland kan även ansvaret för HR- och IT-avdelningen ingå i rollen. Du ingår oftast i ledningsgruppen och är ett bollplank till och arbetar nära VD. I vissa bolag agerar CFO sekreterare i styrelsemöten och är föredragande för ekonomin.

Arbetsuppgifter

Jobbet som CFO innebär att man har ett övergripande ansvar för bolagets ekonomi, finansiering, likviditet och valutahantering. Man ansvarar även för budget- och prognosprocessen, inköpsstyrning med uppföljning, årsredovisning, delårsrapporter och bokslutsprocessen. Även externa kontakter med bank, revisorer, försäkringsbolag och juridiska rådgivare ingår i ansvaret.

I rollen är du processägare för samtliga ansvarsområden och ansvarar för en löpande utveckling och effektivisering.

CFO har personalansvar för en eller flera grupper och du ansvarar löpande för resultat – och likvidrapportering till bolagets ledning, styrelse och övrig organisation.

Rollen som CFO har förflyttats från att vara redovisningsfokuserad till en mer strategisk operationell roll. Det är allt viktigare att vara inne i affären och arbeta framåt. Många arbetar med en VD som är en driven optimist då är det extra viktigt att kunna lyfta blicken och vara en realist. I rollen som CFO måste du även arbeta nära övriga roller i ledningsgruppen så du kan ha en bred förståelse och vara ett bollplank även för dom.

Kompetenser och egenskaper

Bra egenskaper att ha med sig i rollen som CFO är stabilitet, vara driven, resultat- och affärsinriktad, strategisk, lösningsorienterad och handlingskraftig. Att ha en förmåga att se helheten parallellt med att ha en möjlighet att blicka framåt och utveckla strukturer och processer som möter ett framtida behov. Kan man dessutom vara pedagogisk i sin kommunikation till övriga organisationen när man presenterar siffror uppskattas det.

Du bör vara civilekonom eller ha en liknande akademisk bakgrund och erfarenhet från liknande roll eller komma från en revisionsbakgrund samt kunskaper inom kvalificerad redovisning och verksamhetsstyrning.


Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.