Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70
Optinova Group

Business Controller till Optinova Group

Publiceringsdatum
2023-11-14
Företag
Optinova Group
Ort
Stockholm
Anställningsgrad
Heltid, Tillsvidare
Sektor
Business controller, Ekonomi / Finans
Sista ansökningsdag
2023-12-10
Ansök här
Business Controller till Optinova Group

Jeanette Elm

Stockholm - Interim & rekrytering

For an English version, please scroll down

Optinova Group är en ledade global leverantör av avancerade slanglösningar för medicintekniskt och industriellt bruk.

Nu behöver Optinova förstärka sitt Group Finance team med en Business Controller, som antingen sitter på huvudkontoret i Mariehamn på Åland eller i Uppsala. Som Business Controller kommer du vara en global business partner, som äger, leder och utvecklar business controllingområdet inom Operations, tillsammans med Group Operations och Group Finance-teamet.

För att bli framgångsrik som Business Controller hos Optinova Group behöver du ha ett starkt affärstänk och en förmåga och ett intresse att snabbt förstå nya affärsprocesser. Du behöver ha en väl utvecklad analytisk förmåga och du tycker det är både roligt och utvecklande att presentera dina resultat, muntligt och skriftligt, för olika målgrupper. Du har erfarenhet av controlling från ett tillverkande bolag och du är en riktig lagspelare som med ditt energiska sätt får folk med dig på tåget. Att du är duktigt på engelska är en förutsättning, eftersom koncernspråket är engelska.

Som Business Controller kommer du bl a:

• att utveckla och presentera månads- och ad-hoc analys av både finansiell och operativ data för att stödja beslutsfattande inom Optinova Group.
• att identifiera viktiga kostnadsdrivare och sätta upp strukturer för hur man kontinuerligt mäter och följer upp koncernens verksamhet.
• producera och presentera olika business case och arbeta med företagets affärsplanering.

Som Business Controller rapporterar du till koncernens CFO, Anna, som beskriver bolaget så här: ”Optinova är ett bolag som syftar till att förbättra liv och verksamheter – med engagerade, professionella medarbetare. Koncernen växer och utvecklas vilket innebär spännande utmaningar inom Finance, som förstås har en mycket viktig roll i denna tillväxtresa.”

Välkommen att söka en viktig roll på ett företag som sätter företagskultur och medarbetarglädje i centrum och där grunden i företaget är att kombinera specialistkunskaper med passion och glädje!

Här kan du läsa mer om Optinova Group: https://optinova.com/

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss:

Maria Dahl, 072-039 38 40 [email protected]

Jeanette Elm, 070-353 55 73 [email protected]

P.S. Vi jobbar kompetensbaserat och önskar därför inget personligt brev. Urval sker löpande.

 

Optinova Group is a leading global supplier of advanced tubing solutions for medical and industrial use.

Optinova needs to strengthen the Group Finance team with a Business Controller. The role can be placed at the head office in Mariehamn on Åland or in Uppsala. As a Business Controller, you will be a global business partner, owning, leading and developing the business controlling area for Operations together with the Group Operations and Group Finance team.

To be successful as a Business Controller at Optinova Group, you need to have a strong business mindset and an ability and interest in quickly understanding new business processes. You need to have well-developed analytical skills and you find it both fun and developing to present your results, verbally and in writing. You have experience in controlling from a manufacturing company and you are a team player who, with your energetic way, gets people on board with you. The group language is English.

As a Business Controller, you are responsible, among other things, for:

• to develop and present monthly and ad-hoc analysis of both financial and operational data to support decision makers within the Optinova Group.
• to identify important cost drivers and set up structures for how to continuously measure and follow up the group´s operations.
• produce and present different business cases and work with the company´s business planning.

As Business Controller, you report to the group´s CFO, Anna, who describes the company as follows: ”Optinova is a company that aims to improve lives and operations – with dedicated, professional employees. The Group is growing and developing, which poses exciting challenges in Finance, which of course has a very important role in this growth journey.”

Welcome to apply for an important role at a company that puts corporate culture and employee happiness at the center and where the basis of the company is to combine specialist knowledge with passion and joy!

Here you can read more about Optinova Group: https://optinova.com

If you have any questions, you are most welcome to contact one of us:

Maria Dahl, 072-039 38 40 [email protected]

Jeanette Elm, 070-353 55 73 [email protected]

P.S. You do not need to attach a cover letter. Selection takes place continuously and the position may be filled before the application deadline.