Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70
Optinova

Financial Controller till Optinova Group

Publiceringsdatum
2024-07-08
Företag
Optinova
Ort
Stockholm
Anställningsgrad
Heltid, Tillsvidare
Sektor
Ekonomi / Finans, Financial controller
Sista ansökningsdag
2024-08-07
Ansök här Tipsa en kompis
Financial Controller till Optinova Group

Jeanette Elm

Stockholm - Interim & rekrytering

Vill du bli kontaktad innan du ansöker?

Berätta mer

For an English version, please scroll down 

Optinova Group är en ledade global leverantör av avancerade slanglösningar för medicintekniskt och industriellt bruk. Optinova strävar efter att förbättra livskvaliteten för deras användare och kunder. De vill bygga en arbetsplats där människor utvecklas till sin fulla potential, trivs och har roligt samtidigt som arbetet ska vara bra för planeten och gynna framtida generationer.

Optinova söker nu en Financial Controller som ska stötta säljbolagen i EMEA och holdingbolaget i Sverige. Du arbetar tillsammans med bland annat Natasa, som är VP sales EMEA, den europeiska säljorganisationen, och Group Finance där majoriteten av teamet sitter på Åland. 

Rollen är placerad i Uppsala där den nordiska säljorganisationen och det svenska holdingbolaget är lokaliserade. I din roll kommer du säkerställa att all extern och intern redovisning blir håller hög kvalitet för de bolag du stöttar. Att förbättra bokslutsprocessen och effektivisera andra finansiella processer är en viktig del av rollen. Du kommer ansvara för en stor del av redovisningen samtidigt som du jobbar mer långsiktigt med balansräkning, rapportering och processer.

Vi söker dig som vill vara med och ta Optinova till nästa nivå men samtidigt arbeta med det dagliga i redovisningen. Du arbetar tillsammans med två kollegor i Sverige och Tyskland, en extern redovisningskonsult som stöttar med bokslut och årsredovisning, samt Group Accounting.  Du har en förmåga och ett intresse för att snabbt förstå hur nya affärsprocesser påverkar den finansiella strukturen kopplat till en global kontext. Du uppskattar att jobba i en matrisorganisation under förändring, med många kontaktytor lokalt och internationellt.

I rollen som Financial Controller kommer du bl a arbeta med och ansvara för att:

 • Planera det dagliga ekonomiarbetet samt samordna den årliga revisionen för de legala enheterna i Europa.  
 • Ta fram välgrundade rapporter som utgör viktiga beslutsunderlag
 • Tillsammans med Group Finance-teamet skapa en effektiv global rapportering 
 • Säkerställa korrekt rapportering i månads-, halvårs- och årsbokslut 

För att lyckas i rollen tror vi att du har:

 • En akademisk utbildning inom ekonomi
 • Erfarenhet från en roll inom redovisning och finansiell rapportering
 • Arbetat med processförbättringar
 • Arbetat internationellt och är van vid att tala och skriva på svenska och engelska

Som Financial Controller rapporterar du till koncernens Head of Global Accounting. Anna, som är CFO, beskriver bolaget ungefär så här: ”Optinova är ett bolag som syftar till att förbättra liv och verksamheter och grunden till det är engagerade och professionella medarbetare. Koncernen växer och utvecklas vilket innebär spännande utmaningar inom Finance och som Financial Controller får du en viktig roll på den resan”

Välkommen att söka en roll på ett företag som sätter företagskultur och medarbetarglädje i centrum och där grunden i företaget är att kombinera specialistkunskaper med passion och glädje!  

Här kan du läsa mer om Optinova Group: https://optinova.com/

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss: 

Maria Dahl, 072-039 38 40 [email protected] 

Jeanette Elm, 070-353 55 73 [email protected] 

P.S. Vi jobbar kompetensbaserat och önskar därför inget personligt brev. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Financial Controller to Optinova Group

Optinova Group is a leading global provider of advanced tubing solutions for medical and industrial applications. Optinova strives to enhance the quality of life for its users and customers. They aim to build a workplace where people develop to their full potential, enjoy their work, and have fun, while also being beneficial for the planet and future generations.

Optinova is now seeking a Financial Controller to support the sales companies in EMEA and the holding company in Sweden. You will work alongside Natasa, VP Sales EMEA, the European sales organisation, and Group Finance, with the majority of the team based in Åland.

This role is based in Uppsala, where the Nordic sales organisation and the Swedish holding company are located. In your role, you will ensure that all external and internal accounting is of high quality for the companies you support. Improving the closing process and streamlining other financial processes is a key part of the role. You will be responsible for a significant portion of the accounting while also working long-term with the balance sheet, reporting, and processes.

We are looking for someone who wants to help take Optinova to the next level while also handling daily accounting tasks. You will work with two colleagues in Sweden and Germany, an external accounting consultant who supports with closings and annual reports, and Group Accounting. You have the ability and interest to quickly understand how new business processes affect the financial structure in a global context. You enjoy working in a matrix organisation undergoing change, with many points of contact both locally and internationally.

As a Financial Controller, you will be responsible for:

 • Planning daily financial work and coordinating the annual audit for the legal entities in Europe.
 • Producing well-founded reports that provide important decision-making support.
 • Creating an efficient global reporting system together with the Group Finance team.
 • Ensuring accurate reporting in monthly, semi-annual, and annual closings.
   

To succeed in this role, we believe you have:

 • An academic degree in economics.
 • Experience in accounting and financial reporting.
 • Worked with process improvements.
 • International experience and are comfortable speaking and writing in Swedish and English.

As a Financial Controller, you will report to the Group’s Head of Global Accounting. Anna, the CFO, describes the company as follows: “Optinova is a company that aims to improve lives and businesses, and the foundation for this is engaged and professional employees. The Group is growing and developing, which means exciting challenges within Finance, and as a Financial Controller, you will play a crucial role in this journey.”

Welcome to apply for a role at a company that puts corporate culture and employee happiness at the centre, combining specialist knowledge with passion and joy!
 

The position may be filled before the application deadline.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi tar gärna ett samtal eller varför inte en kaffe. Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.