Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70
Optinova

Head of Global Accounting till Optinova Group

Publiceringsdatum
2024-01-15
Företag
Optinova
Ort
Stockholm
Anställningsgrad
Heltid, Tillsvidare
Sektor
Ekonomi / Finans, Koncernredovisningschef
Sista ansökningsdag
2024-03-10
Ansök här Tipsa en kompis
Head of Global Accounting till Optinova Group

Jeanette Elm

Stockholm - Interim & rekrytering

Vill du bli kontaktad innan du ansöker?

Berätta mer

For an English version, please scroll down 

Optinova Group är en ledade global leverantör av avancerade slanglösningar för medicintekniskt och industriellt bruk.  

Optinova förstärker sitt Group Finance-team med en ny roll som Head of Global Accounting. Rollen är placerad på Åland eller i Uppsala. Du ansvarar för att leda arbetet med att harmonisera redovisningen, och att leda och förbättra bokslutsprocessen, och andra finansiella processer. Du trivs med att leda och utveckla team och driva förändring.

Vi söker dig som har ett starkt affärstänk, och en förmåga och ett intresse för att snabbt förstå nya affärsprocesser och översätta dem till finansiell struktur. Att du har erfarenhet av processutveckling är viktigt och du har även förmågan att kontinuerligt anpassa din organisation till förändringar som sker. Du uppskattar att jobba i en matrisorganisation under förändring. Du är en riktig lagspelare som med ditt energiska sätt får medarbetare med dig på resan.  

I rollen som Head of Global Accounting kommer du arbeta med och ansvara för att:

 • Leda ett globalt team bestående av en direktrapporterande på Åland samt 5 finance managers/financial controllers lokaliserade utanför Åland
 • Koncernkonsolidering och extern rapportering utförs efter uppsatta deadlines och med hög kvalitet
 • Planera och samordna revisionen tillsammans med ansvariga i olika legala enheter
 • Leda arbetet med utvecklingen av globala finansprocesser, och säkerställa utbildning av den globala finansorganisationen och övriga medarbetare som påverkas
 • Upprätta styrelse- och ledningsrapportering i samarbete med business controllers och ledare i organisationen
 • Delta i eller bidra med resurser i viktiga förändringsprojekt 

Som Head of Global Accounting rapporterar du till koncernens CFO, Anna, som beskriver bolaget så här: ”Optinova är ett bolag som syftar till att förbättra liv och verksamheter   – med engagerade och professionella medarbetare. Koncernen växer och utvecklas viket innebär spännande utmaningar inom Finance, och som Head of Global Accounting har du en nyckelroll i denna viktiga resa”. 

Välkommen att söka en central roll på ett företag som sätter företagskultur och medarbetarglädje i centrum och där grunden i företaget är att kombinera specialistkunskaper med passion och glädje!  

Här kan du läsa mer om Optinova Group: https://optinova.com/

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss: 

Maria Dahl, 072-039 38 40 [email protected] 

Jeanette Elm, 070-353 55 73 [email protected] 

P.S. Vi jobbar kompetensbaserat och önskar därför inget personligt brev. Urval sker löpande. 

 

Head of Global Accounting to Optinova Group

Optinova Group is a leading global supplier of advanced tubing solutions for medical and industrial use.

Optinova is strengthening its Group Finance team with a new role as Head of Global Accounting. The position is located in Åland or Uppsala. You are responsible to lead the continuous harmonization of accounting, and to lead and improve efficiency in the month end and year end close, and other financial processes. You enjoy leading and developing teams and driving change.

We are looking for someone with a strong business mindset, and the ability interest in quickly understanding new business processes. Having experience in process development is crucial, and you also possess the ability to continuously adapt your organization to a dynamic environment. You appreciate working in a matrix organization undergoing change. You are a real team player who with your energetic style gets people on board. Fluency in Swedish and English is required.

In the role of Head of Global Accounting, you will work with and be responsible for:

 • Leading a global team consisting of one manager in Åland and 5 finance managers/financial controllers located outside Åland
 • Ensuring that group consolidation and external reporting is performed according to set deadlines and with high quality
 • Leading the development of global finance processes and ensure training of the global finance organization and others impacted. 
 • Board and management reporting in collaboration with business controllers and leaders in the organization
 • Participate or contribute with resources to important change projects

As the Head of Global Accounting, you report to the company’s CFO, Anna, who describes the company as follows: “Optinova is a company dedicated to improving lives and businesses – with engaged and professional employees. The group is growing and evolving, presenting exciting challenges in Finance, and as the Head of Global Accounting, you have a key role in this important journey.”

Welcome to apply for an important role at a company that puts corporate culture and employee happiness at the center and where the basis of the company is to combine specialist knowledge with passion and joy!

Here you can read more about Optinova Group: https://optinova.com

If you have any questions, you are most welcome to contact one of us:

Maria Dahl, 072-039 38 40 [email protected]

Jeanette Elm, 070-353 55 73 [email protected]

P.S. You do not need to attach a cover letter. Selection takes place continuously and the position may be filled before the application deadline.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi tar gärna ett samtal eller varför inte en kaffe. Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.