Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70

Internal Audit & Risk Manager till Recipharm

Publiceringsdatum
2022-12-02
Ort
Stockholm
Anställningsgrad
Heltid, Tillsvidare
Sektor
Ekonomi / Finans, Internkontroll
Sista ansökningsdag
2023-01-08
Ansök här Tipsa en kompis
Internal Audit & Risk Manager till Recipharm

Hanna Richter Liliegren

Stockholm - Interim & rekrytering

Vill du bli kontaktad innan du ansöker?

Berätta mer

For an English version, please see further down.

Recipharm utvecklar, producerar och levererar läkemedel globalt och har en vision om att vara bäst i sin klass. Bolaget befinner sig just nu på en spännande förändringsresa och vill utveckla en finansfunktion i världsklass. Här kommer du in i bilden, teamet växer och söker nu en Internal Audit & Risk Manager. Här får du en global roll i en funktion under uppbyggnad. Rollen innebär mycket resande då Recipharm har en internationell närvaro.

Du kommer att arbeta tätt med Mark som är Head of Internal Audit och som blir din chef. Tillsammans kommer ni bygga upp en ny funktion för internrevision och risk. Rollen har många kontaktytor och intressenter i hela bolaget och du kommer arbeta tätt med chefer, ledning och styrelse. På kontoret på Vasagatan serveras varje morgon frukost och du har möjlighet till hybridarbete.

Som Internal Audit & Risk Manager ansvarar du bland annat för att:

Skapa tidplaner & budget för internrevisioner
• Sätta ramverket för internrevision och riskpolicy och se till att dessa efterlevs
• Leda det dagliga arbetet inom funktionen
• Genomföra, rapportera och följa upp internrevisioner
• Informera och rapportera till styrelse, ledning och övriga intressenter i organisationen kring internrevision

För att lyckas i rollen behöver du:

• Erfarenhet från någon av de stora revisionsbolagen, gärna som revisor eller erfarenhet från en liknande roll i en internationell verksamhet
• Erfarenhet av internrevision, risk eller internkontroll
• Tala och skriva engelska obehindrat
• Ha möjlighet att resa cirka 40-50% i tjänsten

Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.

Du kan läsa mer om Recipharm här: https://www.recipharm.com/

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss:

Jeanette Elm, 070-353 55 73 [email protected]
Hanna Richter Liliegren, 070-790 96 06 [email protected]

P.S. Vi jobbar kompetensbaserat och önskar därför inget personligt brev. Urval sker löpande.

 

 

Recipharm develops, produces and delivers pharmaceuticals globally and has a vision to be the best in its class. The company is currently on an exciting transformation journey where the Internal Audit team is growing and is now looking for an Internal Audit & Risk Manager. Here you have a global role in a function under construction. The role involves a lot of travel as Recipharm has an international presence.

You will report to and work closely with Mark, who is the Group Head of Internal Audit. Together you will build a new function for internal audit and risk. The role has many points of contact and stakeholders throughout the company and you will work closely with executives, management and the board. At the office on Vasagatan in Stockholm, breakfast is served every morning and you have the option of hybrid work.

As Internal Audit & Risk Manager, you are responsible, among other things, for:

• Create timeframe & budget for internal audits
• Set the framework for internal audit and risk policy and ensure that these are adhered to
• Lead the daily work within the function
• Carry out, report and follow up internal audits
• Inform and report to the board, management and other stakeholders in the organization regarding internal audit

In order to succeed in the role you need:

• Experience from one of the major auditing companies, preferably as an auditor or experience from a similar role in an international operation
• Experience from internal audit, risk or internal control
• Speak and write English fluently
• Have the ability to travel approximately 40-50% in the role

Very welcome with your application!

You can read more about Recipharm here: https://www.recipharm.com/

If you have any questions, you are most welcome to contact one of us:

Jeanette Elm, 070-353 55 73 [email protected]
Hanna Richter Liliegren, 070-790 96 06 [email protected]

P.S. We work competence-based and therefore do not wish for a personal letter. Selection takes place continuously.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi tar gärna ett samtal eller varför inte en kaffe. Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.