Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70

Anlita en controllerchef

Anlita en controllerchef

Controllerchef / Chefscontroller

En controllerchef har personalansvar för för företagets controllerfunktion. Funktionen ansvarar för budget, prognos, lönsamhet, uppföljning och analys på en övergripande nivå och för att säkerställa en affärsnära ekonomistyrning i verksamheten.

En controllerchef arbetar verksamhetsnära och när du hyr in en controllerchef får du en konsult som är ett affärsstöd till organisationen om det till exempel behöver tas fram businesscase eller andra styrmodeller som utgör relevant beslutsunderlag. Funktionen är med vid förvärv, försäljningar eller investeringar.

Våra konsulter med bakgrund som controllerchefer har arbetat både operativt och strategiskt.


Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi tar gärna ett samtal eller varför inte en kaffe. Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.