Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70

Rekrytering

Rekrytera en ekonomichef

Vi tar hand om din rekrytering

Vi får ofta höra att det idag är näst intill omöjligt att rekrytera duktiga ekonomer. Så kanske det är om man enbart fokuserar på en persons cv och tidigare erfarenhet. Med hjälp av ett vetenskapligt förankrat arbetssätt och moderna arbetspsykologiska testverktyg bedömer vi kandidater utifrån en kombination av tidigare erfarenheter och potential, med fokus på det senare. Då blir urvalet så mycket större och bättre. Med rätt onboarding och i vissa fall upskill eller reskill finns oanade möjligheter bland kandidater som kanske inte har arbetat med exakt de efterfrågade uppgifterna tidigare.  

Vi hjälper dig att rekrytera personal inom främst ekonomi vilket innebär att vi alltid har många kandidater i genomströmning och vi vet vilka personer som ser sig om efter nya utmaningar i ekonomiområdet. Genom ett projektbaserat arbetssätt och kompetensbaserad intervjumetodik driver vi hela processen från start till mål med struktur och tidsplaner för bästa resultat. För att hålla processen effektiv och fördomsfri använder vi digitala verktyg för bl a referenstagning och tester. Genom att använda digitala verktyg som effektiviserar processen finns mer tid för det personliga mötet med både dig som kund och de aktuella kandidaterna.

Rekrytera en CFO

Hur går vår rekryteringsprocess till?

När ett rekryteringsbehov uppstår är vårt råd att ta sig tid att göra en bra arbetsbeskrivning för tjänsten, som blir en väl genomarbetad kravprofil. Vi lägger stor vikt vid detta steg i processen och kommer att utmana dig som kund i upprättandet av kravprofilen samt så klart bidra med vår erfarenhet och expertis. Lika viktigt som det är att hitta den kompetens som matchar ditt behov behöver den potentiella medarbetaren även passa in i företagets kultur.

Utifrån kravprofilen skriver vi sedan en annons som vi säkerställer sprids på lämpliga sidor och i utvalda sociala kanaler. Utifrån inkomna ansökningar, search på lämpliga jobboards, LinkedIn samt i vårt eget nätverk gör vi sedan ett första urval. De utvalda kandidaterna genomför sedan arbetspsykologiska tester så att även kandidatens potential vägs in och bedömningen blir mer objektiv. Därefter kallas de mest lämpade kandidaterna på intervju hos oss. Efter de kompetensbaserade djupintervjuerna görs en väl avvägd bedömning utifrån i kravprofilen uppsatta kriterier. De utvalda kandidaterna träffar sedan kunden för en intervju. Du som kund gör sedan det slutliga valet och därefter tar vi referenser samt genomför eventuell bakgrundskontroll på kandidaten. När kandidaten väl är anställd genomför vi uppföljning löpande med både dig som kund och den anställde.


Vår rekryteringsprocess för ekonomer

Vi erbjuder det du behöver:

  • Samlad och gedigen erfarenhet av att arbeta med ekonomer.
  • Specialistkompetens från de flesta roller inom ekonomiområdet.
  • Smarta processer som bygger på en vetenskapligt förankrad metod.
  • Objektivitet i våra bedömningar med hjälp av arbetspsykologiska tester samt kompetensbaserade intervjuer.
  • Samarbete med ett partner som nyttjar moderna digitala verktyg i världsklass för att effektivisera processen för dig.
  • Upplevelsen av hur en effektivare process skapar mer tid för personliga möten och snabbare rekrytering.
  • En nära och inspirerande dialog med personer som vet vad som krävs för att leverera det bästa resultatet utan att krångla till det.

Roller vi ofta rekryterar


Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.