Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70

Anlita en Credit controller

Anlita en credit controller

Credit Controller

En credit controller arbetar inom ett företags kreditverksamhet. Man arbetar med att analysera kreditrisker på t ex befintliga kunder eller nya kunder beroende på vilken verksamhet det handlar om. Hantera kreditportföljer och säkerställa rätt exponering är också något som en credit controller ansvarar för. De konsulter vi hyr ut med kunskap inom credit control är analytiska och besitter gedigna finansiella kunskaper. Rollen rapporterar oftast till Kreditchef.

Som credit controller arbetar du inom kreditverksamheten. Du arbetar med att analysera kreditrisker på tex befintliga kunder eller nya kunder beroende på vilken verksamhet du arbetar inom. Hantera kreditportföljer och säkerställa rätt exponering. I kreditbedömningen ingår analytiska och finansiella kunskaper. Rollen rapporterar oftast till Kreditchef.


Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.