Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70

Anlita en projektledare

Anlita en projektledare

Projektledare

Projektledarens främsta uppgift är att ansvara för att ett projekt genomförs i tid och till den kostnad som är budgeterad. Man leder och motiverar arbetsgruppen som ofta består av personer från olika roller i organisationen. Idag arbetar många agilt och hyr du en projektledare från oss får du en konsult som har vana från att arbeta med och känner till någon projektmetodik (Scrum, Kanban, Lean mm).

Projektledaren rapporterar till den personen i organisationen som är beställare av projektet samt avrapporterar oftast till en ledningsgrupp.


Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.