Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70

Anlita en redovisningschef

Anlita en redovisningschef

Redovisningschef

En redovisningschef har personalledning eller personalansvar för redovisningsteamet. Man ansvar för att regelverk efterlevs, för att sätta upp tidsramar och ansvarar för månads- kvartals- och årsbokslut. Ansvar för rapportering till myndigheter ligger på redovisningschefen liksom att upprätta hela eller delar av bakvagnen till årsredovisningen. Man är kontaktperson gentemot revisorer, banker och myndigheter.

En inhyrd redovisningschef har ofta vana från att driva redovisnings- och systemrelaterade projekt, ofta är man kravställare och superuser för ekonomisystemet. I rollen rapporterar man till ekonomichef.


Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.