Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70

Anlita en redovisningsspecialist

Anlita en redovisningsspecialist

Redovisningsspecialist

Rollen som redovisningsspecialist varierar ofta beroende på storleken på bolag. Gemensamt är dock att man ansvarar för att följa utveckling och förändringar inom redovisningsområdet inklusive IFRS och har ett ansvar för att införa eventuella förändringar och förbättringar i organisationen.

Redovisningsspecialisten arbetar självständigt inom redovisning, genomför utredningar samt följer upp att regelverk efterlevs inom redovisningsområdet och ansvarar för rapporteringen. Man utveckla goda relationer med den operativa verksamheten och utbildar och hyr du in en redovisningsspecialist får du ett bra stöd i redovisnings- och skattefrågor.

Rollen rapporterar till ekonomichef eller CFO.


Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.